DLA NASZYCH CELÓW

Oczywiście istnieje wiele osób, które wierzą w to, że astrologia jest „nauką” mogącą pomóc im w codziennym życiu. Wiele też sądzi, że astrologia jest taką samą nauką jak biologia czy fizyka, różni się od nich jedynie tym, że dotyczy innej dziedziny wiedzy. Dla naszych celów astrologia stanowi doskonały przykład do przestudiowania, jak błędy w rozumowaniach mogą prowadzić do tworzenia „wiedzy”, będącej — tak naprawdę—jedynie nieco bar­dziej skomplikowaną formą przesądu. Jednak samo wygłoszenie ta­kiej opinii nie wystarcza; musimy ją jeszcze uzasadnić, a to już zu­pełnie inna sprawa. Skąd możemy wiedzieć, że astrologia jest tylko zabobonem?