Three Women's Doing Exercises

ASTROLOGIA

Quigley twierdzi także, iż co do sekundy wybrała terminy niektó­rych konferencji prasowych Ronalda Reagana. Według jej relacji, wy­brała termin na wygłoszenie przez prezydenta oświadczenia o miano­waniu Anthony’ego Kennedy’ego na stanowisko sędziego Sądu Naj­wyższego (25 sekund po 11.32, 11 listopada 1987 roku). Człowiek ze stoperem miał dać Reaganowi w odpowiednim momencie sygnał.Zgodnie z wypowiedzią astrolożki, kiedy prezydent miał być ope­rowany na raka w roku 1985, poradziła Nancy Reagan przełożenie ter­minu operacji o trzy dni. Quigley twierdzi także, iż wyznaczyła datę mastektomii pani Reagan.Astrolożka twierdzi też, iż poprzez Nancy Reagan miała wpływ na sprawy państwowe i że suszyła jej głowę, aby przekonała prezydenta, by zmienił zdanie o radzieckim przywódcy Gorbaczowie. Zrobiła na­wet horoskop dla Gorbaczowa i poznała jego charakter.