woman lifting barbell

W JEDNYM Z DOŚWIADCZEŃ

W jednym z ta­kich doświadczeń uczeń wpadł do klasy udając, że ma zamiar ude­rzyć kolegę. Następnie upuścił kilka przedmiotów, aby zrobić ha­łas, i wybiegł. Zaskoczeni uczniowie mieli opisać, co widzieli przed chwilą. Ich zeznania bardzo się różniły. Niektórzy nawet twierdzili, że słyszeli strzały, gdyż zmylił ich hałas wywołany przez upadające przed­mioty. Jest zatem oczywiste, że sama identyfikacja dokonana przez świadków nie jest wystarczającym dowodem winy w procesie krymi­nalnym.