person about to lift the barbel

W PROCEDURACH SĄDOWYCH

W procesach sądowych przywiązuje się dużą wagę do tego, aby wydać wyrok skazujący tylko wtedy, gdy przesłanki nie budzą „nawet cienia wątpliwości”. Jednak niekiedy sądy wydają wyroki skazujące niewinnych ludzi. Niekiedy policja bądź prokuratura może być tak żąd­na uzyskania skazującego wyroku, że ignoruje przesłanki wskazujące na niewinność oskarżonego. Jedno z badań dotyczących przestępczości w Stanach Zjednoczo­nych wykazało, że za morderstwa niewinnie skazano 343 osoby. Spo­śród nich 25 zostało straconych. W większości tych spraw oparto się na poszlakach. Możliwe, że oprócz tych znanych spraw było wiele innych skazań niewinnych osób.