black and gray escalator inside building

ABSOLUTNA PEWNOŚĆ

Ludzie bywają „absolutnie pewni” co do prawdziwości jakichś twier­dzeń ogólnych, opartych na obserwacjach zbieranych przez całe życie. Jednak takie „fakty” mogą okazać się po prostu fałszywe. W roku 1300 uważano za absolutnie pewne, że Ziemia jest płaska i że Słońce krąży wokół Ziemi. A jeszcze w ubiegłym stuleciu uważano, że kobiety stoją na niższym poziomie intelektualnym niż mężczyźni i że nie są w stanie wykonywać „męskiej pracy”. Awans społeczny kobiet w ostatnich la­tach pokazuje, że pogląd ten jest z gruntu fałszywy. Tego typu przekonania często stają się samospełniającymi się hipo­tezami. Ludzie postępują w określony sposób, bo hołdują pewnym prze­konaniom, a ich działania powodują, że te przekonania stają się prawdą. Uważano, że kobiety stoją na niższym poziomie intelektualnym, a więc nie ma sensu uczyć dziewczynek tak jak chłopców.