WEDŁUG NAUKOWCÓW

Twierdził on bowiem, że Wenus jest bardzo gorącą planetą, ponieważ ma dopiero 3000 lat, nie miała więc czasu się ochłodzić. Kiedy ustalono, że na po­wierzchni Wenus panuje temperatura 500 stopni Celsjusza, Velikovsky uznał to za „dowód” swojej teorii. Wydaje się jednak, że ta niespodzie­wanie wysoka temperatura wynika z „efektu cieplarnianego”, gdyż at­mosfera Wenus składa się głównie z dwutlenku węgla, zatrzymującego ciepło. Velikovsky przewidywał także, że Jowisz emituje fale radiowe, po­nieważ — skoro wyrzucił z siebie planetę Wenus — jest planetą „ak­tywną”. Naukowcy nie sądzili, że Jowisz emituje fale radiowe. Jednak później astronomowie odkryli, że Jowisz rzeczywiście emituje takie fale.