gym equipment inside room

STADIUM PRZYPADKU

Wielu ludzi, którzy nie mieli pojęcia o astronomii, było pod tak silnym wrażeniem cytowanych przez Velikovskiego starożytnych mi­tów i historii, że uwierzyło w jego hipotezę dotyczącą pochodzenia pla­nety Wenus.Astronomowie jednogłośnie stwierdzili, że jego tezy dotyczące Wenus są fałszywe, ponieważ są sprzeczne z podstawowymi wynikami obserwacji i badań astronomicznych. Niektórych tak oburzyły tezy Ve- likovskiego, że zażądali, aby zaprzestać rozpowszechniania jego książ­ki. Był to poważny błąd — Velikovsky przedstawił to zdarzenie jako naruszenie „praw jednostki”.Kontrowersje wokół książki zyskały dodatkowy wymiar, kiedy oka­zało się, że Velikovsky poprawnie przewidział wiele rzeczy.