Man Working Out

WYWOŁANE SPRZECZNOŚCI

Kiedy dawno temu stworzono system znaków astrologicznych, dane w tabeli . określające ukazywanie się Słońca na tle jednej z dwunastu konstelacji były poprawne. Dokładne obserwacje astronomiczne pro­wadzone przez wiele lat wydawały się potwierdzać tezę, że po roku Słońce pojawia się na tle tej samej konstelacji. Jednak po wielu stuleciach obserwacji odkryto, że Słońce nie po­wraca do dokładnie tej samej konstelacji po wykonaniu przez Ziemię jednego okrążenia Słońca. Słońce lekko przesuwa się na wschód. Przez tysiące lat ta mała różnica powiększa się, tak że wreszcie Słońce prze­staje „przebywać” w stosownej konstelacji w dniach podanych w tabeli 1. Innymi słowy, informacje zawarte w tabeli 1. są fałszywe!