Three Women's Doing Exercises

ASTROLOGOWIE WIEDZĄ

Astronomowie wiedzą teraz, że jest to wynikiem „precesji” osi Zie­mi, o okresie trwania 26 000 lat (podobnej do ruchu wolno obracające­go się, chwiejącego się bąka). Precesja powstaje w wyniku przyciąga­nia przez Słońce i Księżyc wybrzuszenia Ziemi na równiku (będącego efektem ruchu obrotowego Ziemi).    Precesja jest zatem kolistym ruchem osi ziemskiej o okresie trwa­nia 26 000 lat wokół „astronomicznego bieguna północnego” (jest to punkt na niebie dokładnie nad geograficznym biegunem północnym).  Polaris, znana nawigatorom jako Gwiazda Polarna, zakreśla gigantyczne koło co 26 000 lat. Za kilka tysięcy lat będzie zbyt daleko, aby moz-na było na jej podstawie wyznaczyć północ. Inne gwiazdy będą bliżej astronomicznego bieguna północnego i mogą w przyszłości służyć do  wyznaczania północy. Jednak za 26 000 lat Polaris znowu będzie wskazywać północny biegun nieba.