person in gray shirt holding black dumbbell

FAŁSZ TEORII

Oto, w jaki sposób jedna z książek astrologicznych wyjaśnia ten problem, opisując dwanaście znaków zodiaku: „Nie należy ich mylić z konstelacjami, które mają takie same nazwy jak znaki astrologiczne, choć nie są z nimi w żaden sposób związane”.Co na tej podstawie możemy powiedzieć o prawdzie lub fałszu teo­rii astrologicznej? Z całą pewnością jest ona logicznie niespójna. Przed­kłada fikcję nad fakty. Nie może być zatem prawdziwa i z pewnością nie może być uważana za „naukę”.Kiedy astrologowie dokonują przepowiedni dotyczących ludzi urodzo­nych pod pewnym znakiem (np. Raka, Panny czy Skorpiona), nie uwzględniają różnic pomiędzy Amerykanami, Belgami czy Birmańczy- kami. Mają na myśli wszystkich mieszkańców Ziemi.