PRZESADNE TWIERDZENIA OGÓLNE

Ziemię zamieszkuje około pięciu miliardów ludzi. Około jednej dwu­nastej z tej liczby urodziło się w danym okresie miesięcznym. A zatem jedna dwunasta z pięciu miliardów ludzi, czyli ponad czterysta milio­nów jest urodzonych pod każdym z dwunastu znaków astrologicznych. Każde stwierdzenie dotyczące Wodnika ma dotyczyć każdego z ponad 400 milionów ludzi wszędzie na kuli ziemskiej. To samo dotyczy pozo­stałych jedenastu znaków astrologicznych.Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest mało prawdopodobne, aby ogólne tezy, dotyczące w istotny sposób co najmniej czterystu milio­nów ludzi, były prawdziwe. Astrologowie nie zwracają uwagi, że ich „wiedza” oparta jest na błędnej, geocentrycznej astronomii sprzed 4000 lat. Nadal definiują Słoń­ce i Księżyc jako „planety” krążące wokół Ziemi, podczas gdy wszyscy inni definiują planety jako ciała astronomiczne (w tym również Zie­mię), które krążą wokół Słońca.