Woman Pointing at Sky on Seashore

IGNOROWANIE FAKTÓW

Dlaczego zatem definiują planety w ten sam sposób od 4000 lat, włączając w swą definicję także ciała nie będące planetami (Słońce i Księżyc), tylko dlatego, iż wędrują one po niebie, podobnie jak Merkury, Wenus, Mars, Jowisz czy Saturn?To kolejna wskazówka, że astrologia nie przystaje do rzeczywisto­ści. Ignoruje bowiem fakty.W jaki sposób układ Słońca, Księżyca, planet i gwiazd mógłby wpły­wać na charaktery i losy miliardów mieszkańców Ziemi? Czy jest to wynik działania siły grawitacji? Wszystkie ciała we wszechświecie przy­ciągają się z siłą proporcjonalną do ich mas. Siła ta maleje gwałtownie wraz ze wzrostem odległości (proporcjonalnie do kwadratu odległości). Obliczenie siły grawitacyjnej działającej pomiędzy Marsem czy Jowi­szem a ludźmi na Ziemi pokazuje, że jest ona praktycznie równa zeru.