black spin exercise bike lot

SIŁA PRZYCIĄGANIA

Siła przyciągania pomiędzy łekarzem stojącym obok nowo narodzone­go dziecka a tym dzieckiem jest większa niż siła przyciągania pomię­dzy dzieckiem a dowolną planetą. Jeśli chodzi o gwiazdy, to najbliższa z nich (oprócz Słońca) jest oddalona o ok. 4,3 lat świetlnych i jej siła przyciągania jest zdecydowanie mniejsza niż siła przyciągania dowol­nej planety w naszym systemie słonecznym. Czy ten wpływ może pochodzić od siły elektrycznej lub magne­tycznej? Gdyby tak było, to wpływ przewodów elektrycznych w na­szych domach byłby zdecydowanie większy niż wpływ dowolnej gwiaz­dy lub planety. Za każdym razem, kiedy na Słońcu jest burza elektro­magnetyczna, która często zakłóca komunikację radiową i telewizyjną na Ziemi, można obserwować zorzę polarną (aurora borealis) na nie­bie.