woman performing yoga

WIĘKSZY WPŁYW

Czy nie powinna mieć większego wpływu na rodzące się dzieci niż efekty elektryczne czy magnetyczne pochodzące od innych planet? Jed­nak astrologowie nie biorą pod uwagę takiego wpływu.Być może wpływ na nas mają promienie X, promieniowanie pod­czerwone, ultrafioletowe, kosmiczne czy inne, których źródłem są gwiaz­dy, jednak występują w tak małych dawkach, że do ich wykrycia po­trzebne są bardzo czułe instrumenty. Astrologowie nigdy nie starali się wyjaśnić swoich horoskopów na podstawie takich efektów. Jednak wymienione powyżej zjawiska wyczerpują znane rodzaje sił fizycznych, które mogłyby mieć jakiś „wpływ” na istoty żywe na Ziemi. Ale w jaki sposób jakakolwiek siła fizyczna mogłaby mieć wpływ na osobowość czy przyszłe losy pięciu miliardów ludzi?