woman performing yoga

WYJAŚNIENIE EFEKTÓW

Kiedy okazuje się, że jest to niemożliwe, astrologom pozostaje tylko jedno wyjaśnie­nie efektów, które rzekomo przewidują w swoich horoskopach; nie lu­bią jednak o nim mówić. Magia jest tym nie wymienianym rodzajem oddziaływania. Astro­logia została stworzona (skonstruowana, wymyślona) w dawnych cza­sach, kiedy wierzono, że różne bóstwa działały za pośrednictwem Słoń­ca, Księżyca czy planet i wywierały magiczny wpływ na ludzi, ustalając ich charaktery i losy. Dzisiejsi astrologowie posługują się tymi samymi procedurami, opracowanymi w starożytności, opartymi na założeniu o magicznym wpływie bóstw. Wynika z tego, że opierają swoje horosko­py na starożytnych wierzeniach dotyczących wpływu bóstw.