Woman With White Sunvisor Running

WCZESNE SYGNAŁY OSTRZEGAWCZE O CHARAKTERZE PSYCHICZNYM

Psychiczne oznaki stresu, występujące najczęściej u mężczyzn, mogą się pojawić, jeszcze zanim sami zainteresowani uświadomią sobie, że żyją w stresie. Możemy wyróżnić sześć psychicznych oznak stresu: postawę obronną, depresję, brak organizacji, skłonność do buntu, zależność od innych i trudności w podejmowaniu decyzji. Każdy z tych wczesnych sygnałów ostrzegawczych może na początku pojawić się w formie łagodnej lub manifestować się tylko od czasu do czasu. Ponieważ życie w stresie i napięciu trwa nadal, nadal również widoczne są psychiczne oznaki stresu, a ich skutki bywają zazwyczaj dotkliwsze niż na początku. U niektórych mężczyzn da się zauważyć tylko jeden spośród sygnałów psychicznych, u innych dwa, trzy, a nawet wszystkie z wymienionych powyżej. Dochodziło już prawie południe, a Evan wciąż nie zdecydował, jak wykorzysta ten dzień. Wiedział, że powinien zająć się zeznaniem podatkowym, że mógłby pograć w piłkę ręczną, że miałby dość czasu, by wpaść do magazynu firmy rozbiórkowej i wybrać jakiś okap nad kominek czy wreszcie, że byłby w stanie obejrzeć ostatnią kwartę meczu, na który postawił kilka dolarów. Dziwiło go własne niezdecydowanie. Było to coś, czego do tej pory nie znał, coś, co dało się najbardziej zauważyć w czasie kilku ostatnich tygodni. Może to dlatego, że Susan przebywa teraz dłużej poza domem, pomyślał. Ee, to nie może być żaden powód, zawyrokował, po czym rozsiadł się znowu w fotelu i powrócił do lektury gazety.