gym equipment inside room

W DOWOLNY SPOSÓB

Ten sposób postępowania możemy nazwać naciąganą analogią — analogią uogólnioną do granic możliwości, bez sprawdzenia, czy którekolwiek z opartych na niej rozumowań doprowadziło do poprawnych wniosków.Zwróćmy uwagę na to, co astrologowie robią ze swoimi „domami” na niebie. Najpierw dzielą niebo na dowolne sektory (domy), będące produktem ich bujnej wyobraźni. Jak zobaczymy, liczba sektorów jest sprawą sporną wśród astrologów, jednak większość z nich przyjmuje,że jest ich dwanaście.Następnie w dowolny sposób przypisują domom jakości, posługu­jąc się wyłącznie swą wyobraźnią. Na przykład w jednym z systemów dom numer 1 ma zawierać jakości odpowiadające ludzkiemu ja, osobo­wości i temperamentowi; dom numer 2 dotyczy uczuć i majątku (w szczególności pieniędzy); dom numer 3 dotyczy krótkich podróży, są­siadów i zainteresowań duchowych. I tak dalej, jeśli chodzi o pozostałe dziewięć domów.