person about to lift the barbel

PRZYPISYWANE CECHY

Astrologowie w dowolny sposób przypisują planetom ludzkie ce­chy; każda z planet ma wywierać wielki wpływ na ponad pięć miliar­dów mieszkańców Ziemi. Jednak maksymalny wpływ dana planeta wywiera dopiero wtedy, gdy „wkroczy do domu”, który dotyczy ustalo­nych przez astrologów dziedzin ludzkiego życia. Kiedy zatem obdarzo­na silnymi wpływami planeta wkroczy do odpowiedniego domu, deter­minuje wszystko, czego on dotyczy. Kiedy na przykład Mars, który ma (między innymi) gwałtowny charakter, wkracza do domu numer 1, któ­ry dotyczy „temperamentu i osobowości”, to ta gwałtowna planeta za­czyna mieć wpływ na te właśnie ludzkie cechy. Wszystkie urodzone wtedy dzieci dostają spory „zastrzyk gwałtowności” — to jest oczywi­sta naciągana analogia.