Three Women's Doing Exercises

Zapobieganie samemu zjawisku

Podobnie jak w przypadku wszystkich pozostałych objawów stresu u mężczyzn, najlepszą strategią jest zapobieganie samemu zjawisku. Jeśli wrzód już się pojawił, diagnozę można potwierdzić za pomocą odpowiednich badań. W takim wypadku należy zalecić choremu odpoczynek, specjalną dietę, stosowne lekarstwa, łącznie z antybiotykami, a także specjalne techniki radzenia sobie ze stresem, opisane w rozdziale dziewiątym. Jeśli nawet wrzody nie zagrażają naszemu życiu, ich leczenie jest bardzo kosztowne. Lachman szacuje, że w skali całego kraju koszt leczenia wrzodów, na który składają się wydatki na lekarstwa, wypłaty z tytułu niezdolności do pracy, jak i utrata części dochodów, sięga najprawdopodobniej miliarda dolarów rocznie.