dumbbells on floor

RÓŻNICE MIĘDZY STRESEM KOBIECYM A MĘSKIM

Kobiet i mężczyzn może być równie stresujące, natomiast czynniki decydujące o stresie i jego objawy rzeczywiście bywają odmienne. Kobiety są podwójnie zagrożone, a to za sprawą ich układu rozrodczego, który zarówno wywołuje stres, jak i jest podatny na jego skutki. I tak kobiety są bardzo wrażliwe na zakłócenia pracy organizmu związane z miesiączką, migrenowe bóle głowy, stany lękowe, depresje i zaburzenia w przyjmowaniu pożywienia, takie jak anoreksja (polegająca na przymusie powstrzymywania się od jedzenia) i bulimia (pochłanianie dużych ilości jedzenia często po to, by je potem zwrócić). Za to mężczyźni wystawieni są na ryzyko wcześniejszego zgonu. Objawy stresu u mężczyzn obejmują jak zobaczymy to szczegółowo później nadciśnienie, wysoki poziom cholesterolu we krwi, zawały serca, alkoholizm i wrzody. Dodatkowym wstydliwym problemem dla mężczyzn są przy tym zaburzenia w funkcjonowaniu narządów płciowych, takie jak przedwczesny wytrysk i problemy ze wzwodem. Stres i jego objawy wynikające z odmiennej psychiki, odmiennych sposobów zachowania, innego charakteru zmian doświadczanych w życiu i innych form presji ze strony rodziców i rówieśników, łącznie z niejednakowymi oczekiwaniami społecznymi są zatem inne dla mężczyzn i inne dla kobiet. W rozdziale tym przyjrzymy się niektórym formom stresu występującym u obojga płci, podając zarazem informacje niezbędne do zrozumienia tego, co na temat stresu przedstawiam w dalszej części książki. Najważniejsze jest jednak to, byśmy zrozumieli, iż rzecz nie w pytaniu: „Kto ma się gorzej?”, ale: „Jak możemy sobie pomóc, by było nam lepiej?”