black and gray escalator inside building

W WIĘKSZEJ SKALI

W większej skali emocje są często celowo w2niecane przez dema­gogów i dyktatorów, aby łatwiej im było sprawować kontrolę nad ludź­mi. Wywołują uczucie strachu przez wtrącenie do więzienia, tortury czy zagrożenie śmiercią. Dyktatorzy, wspomagani przez kontrolowane przez nich środki masowego przekazu, zazwyczaj starają się wywołać wśród swoich zwolenników patriotyczne uczucia/Oczywiście uczucia odgrywają podstawową rolę w ludzkich zachowaniach, ale muszą po­zostać pod kontrolą rozumu.W wielu codziennych sytuacjach jesteśmy manipulowani w taki czy inny sposób przez odwoływanie się do naszych uczuć w przemówie­niach osób sprawujących funkcje publiczne, reklamach radiowych czy telewizyjnych i ogłoszeniach prasowych/ Zdolność do rozumowania pomaga nam ochronić się przed bezmyślnymi działaniami, które podję­libyśmy pod wpływem emocjj.