Eikozanoidy

Niektóre nienasycone kwasy tłuszczowe nie są syntetyzowane w organizmach zwierzęcych (ludzkim też), substrantem do syntezy eikozanoidów są 18-sto węglowe kwasy tłuszczowe pochodzenia roślinnego czyli kwas linolowy i kwas y-linolenowy (kiedyś mówiono na nie witamina F). Niedobór tych prekursorów prowadzi do zaburzeń czynnościowych na przykład wzrostu niepłodności, zmian skórnych i zmian w nerkach (zespół EFA). EFA rolę substratu prowadzącego do powstania 20 C produktów. Niedobór EFA prowadzi do niedoboru eikozanoidów. Podstawowym źródłem prekursorów na przykład kwasu linolowego, a ten do 20 C kwasu dihomo-y-linolenowego (DHLA), z którego powstaje kwas arachidonowy (AA). kwas arachidonowy stanowi główny substrat do produkcji eikozanoidów, powstaja z niego prostagladyna dienowe, prostacyklina, tromboksan, leukotrieny, lipoksyny. Pewne formy eikozanoidów czyli prostagadyny monoenowe mogą powstawać z DHLA. W tłuszczach zwierząt morskich występuje kwas eikozapentaenowy (20 C), powstają z niego prostagladyny trieno wielonienasyconych 20 C kwasów tłuszczowych z których mogą powstawać eikozanoidy. Są to kwas arachidonowy, DHLA i kwas eikozapentaenowy (EFA) zawarte są w produktach pochodzenia roślinnego. Kwas arachidonowy występuje również w produktach pochodzenia zwierzęcego.