woman standing surrounded by exercise equipment

Nadmierna ilość glikokortykoidów

Mówiąc dokładniej kortyzolu w organizmie, jest prawdopodobnie główną przyczyną schorzeń spowodowanych stresem. Hormon ten, produkowany przez gruczoł nadnerczy, jest niezbędny do życia, gdyż dzięki niemu możemy szybko zgromadzić w organizmie energię potrzebną do walki lub ucieczki. Glikokortykoidy odsuwają na dalszy plan pozostałe czynności organizmu (takie jak trawienie, rozmnażanie, regeneracja mięśni, zwalczanie infekcji itd.), umożliwiając tym samym odpowiedź na niebezpieczeństwo wymagające naszej natychmiastowej reakcji. W normalnych warunkach organizm uruchamia wydzielanie glikokortykoi- dów, kiedy ich potrzebuje, po czym przerywa je, kiedy potrzeba ta zanika. Lecz jeśli wszystko wokół nas kojarzy się dzień po dniu z niebezpieczeństwem, następuje nadprodukcja glikokortykoidów, aż dochodzi do tego, że nasz organizm nie jest już w stanie jej przerwać i jego normalne funkcjonowanie ulega zakłóceniu. Na skutek tego osłabieniu może ulec nasz układ immunologiczny i może nawet dojść do uszkodzenia niektórych organów, łącznie z obumieraniem w mózgu neuronów odpowiedzialnych za kontrolowanie różnych funkcji organizmu. Krótko rzecz ujmując, możemy powiedzieć, że nadmierna ilość glikokortykoidów przyspiesza proces starzenia się.