gym equipment inside room

ZAPROPONOWANE SYSTEMY

Astrologowie nie mogą przegrać, mając do dyspozycji swoje nacią­gane analogie, odwołujące się do dziesięciu „planet” (w tym Słońca i Księżyca), dwunastu domów (z których każdy dotyczy pewnych jako­ści i cech), setek możliwych wpływów, z których niektóre mogą być „silne”, a inne „słabe”.Przejdźmy do pytania: „Ile wyimaginowanych domów znajduje się na niebie?” Astronomowie R. B. Culver i P. A. Ianna analizowali syste­my astrologiczne i stwierdzili, że:Liczbę zaproponowanych do tej pory systemów można oszacować na około 50 (w niektórych z nich występują 24 lub nawet 28 domów); jednak zaledwie 20 spośród nich było w użyciu, a jedynie trzy lub cztery są szero­ko używane przez astrologów.