man running on road near grass field

ISTNIEJĄCE MODELE

Istnieje zatem pięćdziesiąt modeli dla koła fortuny bogini Tyche, astrolog ma więc z czego wybierać. W wyniku tego horoskop, który dostaje klient od astrologa posługującego się sytemem dwunastu do­mów, może się znacznie różnić od horoskopu otrzymanego od astrologa posługującego się systemem dwudziestu domów (chyba że obaj kupili swoje programy do generowania horoskopów w tej samej firmie). W każdym razie magiczny wpływ bogini Tyche jest ukryty za robiącymi poważne wrażenie, „naukowymi” tabelami astronomicznymi i oblicze­niami matematycznymi. Na czym polega proces rozumowania astrologa, dzięki któremu podejmuje on decyzję, czy posłużyć się systemem dwunastu, dwudzie­stu czy dwudziestu czterech domów? Zawsze opiera się on na pewnej naciąganej analogii, mającej usprawiedliwić użycie takiego, a nie inne­go systemu.