Three Women's Doing Exercises

W KAMPANII

W przemówieniu w swojej kampanii wyborczej burmistrz Geartown Jim Battler powiedział: „Przeciętny dochód w naszym mieście wynosi 104 500 dolarów, ponad dziesięć razy więcej niż u naszych sąsiadów po drugiej stronie rzeki w Lockville. W okresie mojej kadencji udało mi się doprowadzić do tego, że poziom życia naszych obywateli jest dzie­sięciokrotnie wyższy!”Mollie Firesome, patrząc na swoje dochody, interpretuje statystyki zupełnie inaczej: „Dziewięćdziesiąt procent rodzin w Geartown zarabia połowę tego (5000 dolarów), co przeciętna rodzina w Lockville (10 000 dolarów). Jim Battler preferuje bogatych, którzy uzyskują większość dochodu w Geartown, podczas gdy dochód wszystkich pozostałych jest niższy. Niech sobie inni głosują na burmistrza”.