person in gray shirt holding black dumbbell

Nie wolno ignorować żadnej z form zachowania będącej sygnałem stresu

Nie pokazują one bezpośrednio jego źródeł ani nie zmniejszają jego oddziaływania i skutków. Można nawet powiedzieć, że same rodzą stresy, czyniąc jeszcze bardziej złożonym problem, z którym dana osoba boryka się od samego początku. Uzależnienie od narkotyków, brak zainteresowania współżyciem płciowym, konflikty w rodzinie, wszystko to może zaprzątać człowieka wystawionego na stres do tego stopnia, że oderwie jego uwagę od pierwotnego problemu, jednak nie w sposób kostruktywny. Jak napisałam powyżej, fizyczne skutki długotrwałego stresu są wyniszczające dla organizmu. Jeśli nie rozpoznamy wczesnych sygnałów ostrzegawczych, manifestujących się przez specyficzne formy zachowania, ich skutki także odbiją się negatywnie na naszym organizmie. Skutki psychiczne długotrwałego stresu w odniesieniu do męskiego poczucia własnej tożsamości mogą być równie wyniszczające.