Woman Pointing at Sky on Seashore

Mężczyzna o osobowości typu „A”

Przepojony cynizmem i wrogością do świata, kreuje swoim zachowaniem negatywne i samospełniające się proroctwo odnośnie do relacji z otoczeniem w pracy i po pracy. Częstokroć spodziewa się po innych tej samej chęci rywalizacji i tej samej niecierpliwości, które drzemią w nim i dlatego je otrzymuje! Gordon pracował na tej samej poczcie od piętnastu lat, ale ani jednego ze swoich, współpracowników nie uważał za kolegę. Pamiętał dobrze, jak nie znosił tego, że musiał podlegać ciągłej kontroli Franka i przypuszczał, że podobnie i teraz, kiedy Frank poszedł już na emeryturę, podwładnych złości to, że są poddani jego kontroli. Pamiętał, że kiedy był jeszcze szeregowym pracownikiem, podśmiewywał się z nowo zatrudnionych i zakładał, że szeregowi pracownicy jego urzędu nadal tak postępują. Otaczał się szczelnym pancerzem, trzymał z dala od innych, a ludzie, z którymi pracował, nie uważali go za „swojego”. W końcu wcale nie chcę, by traktowali mnie jak równego chłopa powtarzał sobie. I z każdym rokiem ogarniały go coraz większy gniew i irytacja. Dla mężczyzny o osobowości typu „A” każda sytuacja jest stresogenna, a jeśli nawet nie jest taka ze swej natury, on zamienia ją w taką swoim postępowaniem. Mężczyzna o osobowości typu „A” wystawia się bezustannie na długotrwały stres, który go powoli zabija.