Man Working Out

FAŁSZYWA ANALOGIA

Przeanalizujmy stwierdzenie pana Morleya: posłużył się analogią zakładając, że jeśli dwie rzeczy są podobne pod pewnym względem, to mogą być podobne także pod innymi. Dla niektórych ludzi niejasne przy­puszczenie „mogą być” zmienia się w „są”. Pan Morley porównuje swój statek ze swoim domem, ponieważ oba zapewniają schronienie. Rozu­mując przez analogię twierdzi, że ponieważ jest szefem na statku, po­winien także być szefem w domu. To przykład fałszywej albo naciągniętej analogii. Morley ignoruje ważne różnice, jakie zachodzą pomiędzy statkiem i domem. Kapitana należy słuchać, kiedy statek ma bezpiecznie zawinąć do portu. Kiedy konieczne jest szybkie podejmowanie decyzji, konieczne jest też posłu­szeństwo.