WIĘKSZOŚĆ OSÓB

Życie załogi i pasażerów zależne jest od jego decyzji. Sytu­acja w domu jest inna pod wieloma względami. Żona Morleya nie jest członkiem załogi. Powinna być jego towarzyszką, a nie podwładną.Większość osób wyciągnęłaby z analogii Morleya wniosek, że jest on dominującą osobą, która lubi komenderować. Pragnie przenieść re­guły ze statku do domu; w efekcie traktuje swój dom tak samo jak swój statek.Morley mógł posłużyć się innymi analogiami, aby próbować uspra­wiedliwić swoją chęć komenderowania żoną. Na przykład, dyrektor fa­bryki kieruje swoimi podwładnymi. Jako zarządzający fabryką ma pra­wo wydawania im poleceń w pracy. Ale dom nie jest fabryką, a żona nie jest podwładnym.