woman lifting barbell

GŁÓWNE ŹRÓDŁO BŁĘDÓW

Żona Morleya także mogłaby posłużyć się analogiami na poparcie swego punktu widzenia. Na przykład wspólnicy w spółce mają takie samo prawo głosu. Żona jest partnerem w małżeństwie i przez ana­logię — powinna mieć takie samo prawo głosu jak współmałżonek. Naciągnięte analogie są głównym źródłem błędów w codziennych ro­zumowaniach. Dawniej rybacy, którzy złapali w sieć rozgwiazdę, cięli ją na kawałki i wrzucali do morza. Chcieli w ten sposób zabić rozgwiazdę widzieli, że porąbanie na kawałki szczura, ryby i innych znanych zwierząt kończy ich życie. Robiono to z rozgwiazdami w przekonaniu, że są dra­pieżnikami, które konkurują z ludźmi w zdobywaniu pożywienia.