person about to lift the barbel

OPIERANIE NA PRZYPUSZCZENIACH

Tymczasem rozgwiazda wcale od tego nie musi umrzeć. Może prze­żyć, jeśli jej zasadnicza część (układ gębowy) pozostanie w dostatecz­nie dobrym stanie, aby wyrosły z niej odnóża. Analogia z zabiciem ryby czy szczura przez losowe oięcia jest fałszywa. Cięcie należy bowiem przeprowadzić przez paszczę rozgwiazdy. Analogia była zatem „nacią- gnięta”.Opieranie analogii na podobieństwach jest dobre, jeśli rozumiemy, ze na pierwszym etapie procesu rozumowania analogia stanowi dopiero przypuszczenie, które musi być sprawdzone, zanim zostanie uznane za praw­dziwe. Bez jego sprawdzenia nigdy nie będziemy mieć pewności, że jaka­kolwiek analogia czy jakikolwiek wyciągnięty na jej podstawie wniosek są rzeczywiście uzasadnione.