black spin exercise bike lot

MIEĆ ŚWIADOMOŚĆ

Kiedy jednak nie możemy być pewni, że znamy wszystkie fakty, powinniśmy przynajmniej mieć świadomość, że nasze oceny mogą być obarczone błędem. Powinniśmy być otwarci na nowe dane i na możli­wość zmiany naszych ocen.Na rys przewodniczący rady pedagogicznej opowiada kolegom o swoich wrażeniach dotyczących, postępów uczniów. Znacząta liczba uczniów (50 procent) osiąga wyniki poniżej przeciętnej w teście z ma­tematyki. Nauczyciel wyciąga z tego wniosek, że uczniowie reprezen­tują mizerny poziom. Ten nauczyciel, podobnie jak wiele innych osób, nie rozumie zna­czenia słowa „przeciętna”. Przecież jest tak, że jeśli 50 procent jest po­niżej przeciętnej, to 50 procent jest powyżej.