MIEĆ ŚWIADOMOŚĆ

Kiedy jednak nie możemy być pewni, że znamy wszystkie fakty, powinniśmy przynajmniej mieć świadomość, że nasze oceny mogą być obarczone błędem. Powinniśmy być otwarci na nowe dane i na możli­wość zmiany naszych ocen.Na rys przewodniczący rady pedagogicznej opowiada kolegom o swoich wrażeniach dotyczących, postępów uczniów. Znacząta liczba uczniów (50 procent) osiąga wyniki poniżej przeciętnej w teście z ma­tematyki. Nauczyciel wyciąga z tego wniosek, że uczniowie reprezen­tują mizerny poziom. Ten nauczyciel, podobnie jak wiele innych osób, nie rozumie zna­czenia słowa „przeciętna”. Przecież jest tak, że jeśli 50 procent jest po­niżej przeciętnej, to 50 procent jest powyżej.