woman lifting barbell

JAK ŻYWE

W końcu jednak, na dzień przed procesem, jeden z prawników po­prosił o porównanie odcisków palców obwinionego z odciskami z poli­cyjnej kartoteki. Szybko okazało się, że zatrzymano niewłaściwego Willie Jonesa.Rysunek  pokazuje inny przykład codziennego błędu w rozumowaniu, polegającego na pochopnym wyciąganiu wniosków. Ker- mit widzi kwiaty w wazonie. Wyglądają jak żywe. A zatem, nie podej­mując nawet próby sprawdzenia swej hipotezy przez dotknięcie płat­ków, wyciąga wniosek, że są prawdziwe. To powoduje u niego zwykłą reakcję alergiczną i Kermit kicha. Ten fakt dostarcza mu dodatkowego „dowodu”, że kwiaty są prawdziwe, więc krzyczy na Harriet.Często musimy formułować oceny, chociaż brak nam ważnych da­nych.