person about to lift the barbel

W WIELU ROZUMOWANIACH

W wielu naszych rozumowaniach pojawia się absolutność. Odpo­wiedzi na pytania zazwyczaj uzależnione są od wielu czynników. Wła­śnie z tego powodu różni ludzie często wyciągają różne wnioski z tych samych informacji.Dzięki strukturze naszego umysłu dysponujemy dwoma podstawowy­mi sposobami reagowania na wydarzenia—emocjonalnie lub rozumo­wo. Oba mają zasadnicze znaczenie dla naszego przeżycia.Hormony, specjalne substancje wytwarzane w naszym ciele, odgry­wają zasadniczą rolę w emocjach. Na przykład, kiedy mamy do czynie­nia z niebezpieczną sytuacją, wymagającą podjęcia walki lub ucieczki, do krwi wydziela się hormon zwany adrenaliną. Substancja ta dostarcza naszym mięśniom energii, aby działały bardziej efektywnie; możemy biec szybciej albo walczyć bardziej agresywnie.