woman performing yoga

FAŁSZYWE PRZESŁANKI

Opublikowana w roku 1950 książka psychiatry ImmanuelaVelikovskie- go, Worlds in Collision, wywołała kontrowersje trwające przez następ­ne 25 lat, aż do śmierci autora. Twierdził on, że planeta Wenus pierwot­nie była kometą, która w jakiś sposób oderwała się od Jowisza, skiero­wała się w stronę Ziemi, okrążyła ją wiele razy, a następnie oddaliła się, sama stając się planetą. Za pomocą swojej „teorii” autor starał się wyja­śnić wiele wydarzeń opisanych w Biblii, takich jak zatrzymanie się Słoń­ca w chwili, kiedy Jozue toczył swą walkę, rozstąpienie się Morza Czer­wonego, kiedy Mojżesz uciekał wraz z Izraelitami z Egiptu i mannę z nieba (która, według Velikovskiego, miała pochodzić z „komety”).