woman exercising indoors

OBIEKTYWNY SPOSÓB

Załóżmy jednak, że znaleźliśmy obiektywny sposób na mierzenie „głupoty” i za jego pomocą ustalimy, że ludzie w Gargolii są „głupi”. Pojawia się jednak problem ze słowami nie pochodzą w drugiej prze­słance: „Wielcy myśliciele nie pochodzą z krajów, w których żyją głu­pie narody”. Tak naprawdę mamy na myśli fakt, że „do tej pory w kra­jach, w których żyją głupie narody, nie było wielkich myślicieli”. Jed- nak zwrot do tej pory dopuszcza, że to jeszcze nastąpi, podczas gdy użycie zwrotu „nie pochodzą” wyklucza tę możliwość. Niepoprawne użycie języka często zaburza proces rozumowania.