man running on road near grass field

MOŻLIWOŚĆ UDOWODNIENIA

Jak można zresztą udowodnić, że wszyscy członkowie jakiegoś na­rodu są „głupi”? Za pomocą testu inteligencji? Wszak wyniki takich testów są silnie uwarunkowane kulturowo, zależą od stopnia wykształ­cenia, motywacji, stanu zdrowia i innych czynników. Człowiek z zapa­dłej wsi, z niskim wykształceniem, uzyska prawdopodobnie dość niski wynik w tym teście. Niektórzy mogliby błędnie wywnioskować, że jest „głupi”. Jednak kiedy porównamy jego zdolność do przeżycia w głu­chym lesie ze zdolnością przeżycia w takich warunkach człowieka z miasta, to raczej ten ostatni wyda nam się „głupi”.