gym equipment inside room

CZAS NA REFLEKSJE

W więzieniu młody człowiek miał czas na refleksję. Nauczył się czytać i pisać. Jego nastawienie do świata zaczęło się zmieniać. Powoli zmieniało się także nastawienie potępiających go osób. Zaczęły rozu­mieć, że pewne ważne okoliczności doprowadziły do tej pozornie nie­wybaczalnej zbrodni. A każdy z nas mógłby się przecież znaleźć w po­dobnej sytuacji. Ludzie rzadko kiedy są całkowicie dobrzy albo całkowicie źli, a ich działania rzadko są całkiem dobre lub całkiem złe. To samo dotyczy większości poglądów na sprawy społeczne. Ludzie często, dochodzą do wniosku, że ich poglądy, do których byli mocno przywiązani, trzeba zmodyfikować, gdyż w grę wchodzą nowe fakty i okoliczności.