black spin exercise bike lot

POKOJOWA WSPÓŁPRACA

Jednak dzisiaj, wiele lat po wojnie, głęboka wrogość pomiędzy Niem­cami i Francją chyba już zanikła. Pomimo różnic współpraca układa się harmonijnie. Wydaje się więc, że odniesienie do przeszłości — pełnej wzajemnej wrogości —jest nie na miejscu.Pokojowa współpraca Francji i Niemiec może posłużyć nam do for­mowania analogicznych hipotez dotyczących pokoju na świecie w przy­szłości. Jeśli tak zażarci wrogowie mogą zawrzeć pokój, dlaczego nie miałaby tego zrobić reszta świata? Pozostaje nam czekać i zobaczyć, czy analogia ta będzie miała zastosowanie do reszty świata. Wydarze­nia w Europie Wschodniej, Związku Radzieckim i Republice Południo­wej Afryki pozwalają nam żywić nadzieję, że tak się stanie.