woman lifting barbell

ANALOGIE W PRZYSŁOWIACH

Ludzie często podlegają wpływom analogii opartych na przysło­wiach. Na przykład, jeśli ktoś zastanawia się nad zainwestowaniem pie­niędzy w jakieś przedsięwzięcie, jeden z jego przyjaciół może poradzić mu: „kuj żelazo, póki gorące”. Jest to inny sposób wyrażenia myśli: „inwestuj teraz, inaczej zmarnujesz okazję”. Inny, któremu inwestycja ta nie wydaje się sensowna, mógłby powiedzieć: „gdy się człowiek śpie­szy, to się diabeł cieszy”, zalecając tym samym ostrożność. Może on bowiem uważać, że wcale nie jest to taka świetna okazja i jego przyja­ciel powinien wstrzymać się z inwestowaniem ciężko zarobionych pie­niędzy. Jest wiele innych przysłów, które mają zastosowanie do tej sytu­acji: „lepszy wróbel w garści niż gołąbek na dachu”, „śpiesz się powoli”, „wolniej jedziesz, dalej staniesz” etc.