man running on road near grass field

SAMOTNIE CZY WE DWOJE?

Chociaż w latach osiemdziesiątych odsetek rozwodów był w Stanach Zjednoczonych nadal wysoki, liczba małżeństw i tych zawieranych po raz pierwszy, i tych zawieranych po raz drugi była także wysoka. Według większości sondaży i badań żonaci mężczyźni żyją dłużej niż kawalerowie, wdowcy bądź rozwodnicy, a z ich odpowiedzi częściej przebija ogólne zadowolenie z życia. Dlaczego zatem większość młodych mężczyzn ankietowanych na potrzeby tej książki decyzję dotyczącą ożenku uważa za jedną z najbardziej stresogennych w życiu? Barbara Ehrenreich w swojej książce The Hearts of Men (Serca mężczyzn) udowadnia, że w dzisiejszych czasach mężczyzna ani nie potrzebuje, ani nie szuka takiej samej żony, jaką wybierał jego ojciec. Dzisiaj kobiety najczęściej pracują w normalnym bądź niepełnym wymiarze godzin i mężczyzna nie może oczekiwać, że pozostaną w domu, by troszcząc się o niego i opiekując się dziećmi, ugruntowywać jego pozycję jako męża. Co więcej zauważa Ehrenreich to „wyzwolenie się” mężczyzny z roli jedynego żywiciela rodziny uwolniło go tym samym od konieczności całkowitego oddania się rodzinie. Teraz status społeczny zapewniają mu sportowy samochód i dzielnica, w której mieszka. Randka staje się formą rozrywki i przygody erotycznej, a nie poszukiwaniem „żonusi na całe życie”.