Woman Pointing at Sky on Seashore

UZNANIE PRZESŁANEK ZA DOWÓD

Rozważ następujące rozumowanie:Pan A: „Scrounge jest złodziejem”.Pan B: „Nie wierzę w to. Udowodnij”.Pan A: „Toczy się przeciwko niemu proces w sprawie kradzieży pieniędzy w sklepie Palmera”. Opierając się na powyższym stwierdzeniu, możemy powiedzieć co najwyżej, że są pewne przesłanki pozwalające na postawienie hipotezy, że Scrounge jest złodziejem. Za przesłankę możemy uznać każdy fakt czy obserwację służące do uzasadniania wniosku, oceny czy uogólnienia. Jednak nie można uznać danego rozumowania za dowód, jeśli przesłanki nie są przekonywające. Nawet wtedy musi­my pamiętać, że w praktyce, w codziennym życiu, istnienie abso­lutnych dowodów prowadzących do całkowicie pewnych zdań jest niemożliwe.