Woman Pointing at Sky on Seashore

DŁUGA DROGA

Nadgeneralizacje prowadzą do uprzedzeń (lub są przez nie wy wo­ływane), które z kolei często prowadzą do niesprawiedliwości, wojen i ludzkiego cierpienia.Ustrój Stanów Zjednoczonych opiera się na zasadzie wolności i swo­bód dla wszystkich. Prawdziwy Amerykanin nie potępia wszystkich czy nawet większości członków poszczególnych grup z powodu błędów lub przestępstw popełnianych przez nieliczne jednostki. Dzięki temu USA są atrakcyjnym miejscem pracy i życia. Czeka je jednak długa droga eliminowania nadgeneralizacji i uprzedzeń, które wciąż utrudniają ży­cie mniejszościom.