Barbell on the Floor

ZNACZENIE OTWARTEGO UMYSŁU

Widzieliśmy już, że ludzie mogą popełniać błędy w rozumowaniach na wiele sposobów. Większość z tych błędów wynika z nieprawi­dłowego posługiwania się faktami jako przesłankami w rozumowa­niach. Fakty same w sobie mogą również być „rozmyte”, a ważne wy­jątki zignorowane. Popadamy w stereotypy, które czynią umysł za­mkniętym, ignorując całe kategorie ważnych informacji, nawet kie­dy dotyczą rzeczy oczywistych dla kogoś, kto nie jest uprzedzony. To może powodować, że będziemy wyciągać nieuprawnione wnioski na podstawie nieostrych danych, nadgeneralizacji, czy nawet braku danych.