Man Working Out

ŹRÓDŁA BŁĘDÓW

Wszystkie te źródła błędów mają długą historię; powinniśmy wy­ciągnąć z niej naukę i powstrzymać się przed pochopnym formułowa­niem wniosków. Na tym, ogólnie rzecz biorąc, polega idea otwartego umysłu — abyśmy starali się unikać stereotypów i zwracali baczną uwagę na informacje sprzeczne z naszymi przekonaniami.Wielu ludzi pogardliwie traktuje osoby o otwartym umyśle, uważa­jąc, że ci ostrożni przy formułowaniu ocen są , jak chorągiewki”, czy też „nie mogą się zdecydować”. Oczywiście zdarzają się ludzie, któ­rych tak przerażają komplikacje życia, że nigdy nie formułują żadnych opinii. Obawiają się wszelkich przeszkód, rzadko więc robią cokolwiek nowego i unikają wygłaszania opinii na kontrowersyjne tematy.