man running on road near grass field

Czynniki, które przyczyniają się do pojawienia się wczesnych objawów stresu

Wiek mężczyzny będącego w stanie stresu. U piętnastolatka stres może doprowadzić do bólu głowy, u pięćdziesięciolatka do ataku serca. Stan zdrowia mężczyzny w okresie, gdy doświadcza stresów. Jeżeli jakiś narząd lub układ w organizmie jest osłabiony na skutek choroby lub zakażenia, oczywiste jest, że będzie on bardziej podatny na skutki stresu. Objawy stresu mogą być także uzależnione od osobowość danej osoby. Psychoanaliza twierdzi na przykład, że astma to wyraz tłumionego płaczu, natręctwa to próba powstrzymania wybuchu gniewu, a objadanie się to forma samokarmienia wskazująca na potrzebę zależności od innych. Przypuszczenia te dokumentuje wiele indywidualnie badanych przypadków, ale nie znajdują one potwierdzenia w badaniach statystycznych.