woman exercising indoors

Kiedy mężczyźni nie osiągają tego, co spodziewali się osiągnąć w życiu, dopada ich stres

Kiedy czują, że są już zbyt chorzy lub zbyt starzy na to, by wydajnie pracować, uprawiać sport czy współżyć z kobietą, wtedy również dopada ich stres. Kiedy nie potrafią zapanować nad zewnętrzynymi okolicznościami swego życia, wtedy także dopada ich stres. Zagrożenie związane z tą ostatnią formą stresu jest podwójne. Mężczyźni muszą nie tylko zmagać się ze zmianami, jakie niesie życie, ale i z tym, co zmiany te oznaczają. Mogą dojść do przekonania, że zwykły pech to niepowodzenie wynikłe z ich winy, że nieprzewidywalność przyszłych zdarzeń to skutek braku przezorności z ich strony, a decyzje innych to wynik utraty przez nich samych kontroli nad tym, co dzieje się wokół nich. Skąd bierze się to przekonanie o konieczności osiągania sukcesów w życiu? Dlaczego Jeff i inni mężczyźni niczego nie boją się tak bardzo jak choroby bądź starości, które odbiorą im sprawność działania? Kiedy mężczyznom wpaja się przekonanie, że dopóki panują nad okolicznościami zewnętrznymi, nie muszą się niepokoić swym wnętrzem? Wszystkie te przekonania mają swe źródło w rodzinie i wynikają one ze sposobu wychowywania chłopców od chwili narodzin.