woman standing surrounded by exercise equipment

NACIĄGANE ANALOGIE

Astrologowie twierdzą, że niebo podzielone jest na sektory zwane domami, które obracają się wraz z Ziemią. Każdy dom zawiera różne jakości, takie jak zdrowie, zamożność, temperament, podróże, ambicje, rodzina, etc. W miarę obrotu Ziemi domy te obracają się wraz z nią — i różne fragmenty nieba „wkraczają” do tych niewidzialnych domów i opuszczają je w regularnych odstępach czasu. Kiedy jakaś planeta „wkracza do domu”, oczywiście natychmiast zaczyna zajmować się odpowiednimi jakościami i zgodnie z tym wy­wierać wpływ na ludzkie życie. Po kilku godzinach spędzonych w da­nym domu, kiedy Ziemia dostatecznie się obróci, planeta opuszcza ten dom i wkracza do innego, zajmując się jakościami tam rezydującymi. W ten prosty sposób rozumują astrologowie przy konstruowaniu horo­skopu.