Barbell on the Floor

WPŁYW NA LUDZKIE ŻYCIE

Starożytni astrologowie nie pytali, „jak” bogowie mogą wpływać na ludzkie życie. Pytania tego nie stawiano, ponieważ wszyscy byli prze­konani, że magiczne sposoby działania bogów są poza zdolnościami ludzkiego pojmowania. Wierzono, że bogowie mogą wywoływać trzę­sienia ziemi, wybuchy wulkanów i huragany. Dzisiejsi astrologowie opierają się na wynikach tego przesądnego sposobu widzenia świata, choć nie odwołują się do magicznego wpływu bogów. Widać zatem, że astrologia oparta jest na przesądach. Grecy wierzyli w boginię fortuny, Tyche, która kręciła kołem zmienia­jącym „posiadanie szczęścia” na „pecha” i odwrotnie. Astrologowie robią to samo, nie wymieniając jednak bogini. Ich kręcącym się kołem fortu­ny jest cała Ziemia.